CHCETE SE ZAPOJIT?

 

Po celý rok hledáme dobrovolníky na námi pořádané dobrovolnické dny. Rádi vás u nás uvidíme. Práce je zde jako na klášteře... Např. v tomto roce, bychom potřebovali pomoc s úpravou zahrady, s rekonstrukcí průjezdu atd. . NAPIŠTE NÁM

ADRESA

 

Klášter Chotěšov - Lesovna

 

Brána Kláštera Chotěšov, o.p.s.

Sklepní 167, Chotěšov

332 14

branaklasterachotesov@seznam.cz

Tel :  775 905 808

ZDE JSME

SPRAVNÍ ÚŘAD NEBO OBECNĚ PROSPĚŠNOU SPOLEČNOST VÝZNAMNĚ PODPOŘILI:

© 2009 by  Správní úřad chotěšovského kláštera.

Historie a dispozice správního úřadu

March 15, 2013

Lesovna neboli správní úřad je bývalá kancelářská budova se šenkem v areálu chotěšovského kláštera v obci Chotěšov. Někdy kolem roku 1660 ji spolu s klášterní bránou, věží a stodolou nechal u severozápadní zdi postavit probošt Vojtěch Pelletius (1657-66). V té době se zdejší klášter těšil plnému rozkvětu a blahobytu.

 

Správní budova bývalého kláštera, později lesní úřad s šenkem č.p. 167, (st.p. 4/3 )

Budova je postavena na obvodu klášterního dvora, v jeho jižní části. Je to obdélná patrová stavba s podélnou osou ve směru jihovýchod - severozápad. Při severozápadním štítovém průčelí navazuje užší přístavek, v němž bývala brána, kdysi vstup do kláštera, k němu je kolmo napojen přístavek schodiště do patra a vně přístavků navazují sklepy. Stavba zděná v převážné míře z kamenného zdiva je v JV části podsklepena, zastřešena sedlovou střechou, v JV průčelí strmá valba, střešní krytina z tašek bobrovek. Objekt doložen kolem roku 1660, úpravy v 19. století. Jedná se o významný objekt v areálu kláštera s dochovanou pozoruhodnou dispozicí, konstrukcemi stěn i stropů, členěním průčelí. Dříve v napojené bráně bývala věž, brána byla hlavním vstupem do kláštera. Zajímavá je souvislost s přiléhajícím zahradním pavilonem. Další včetně stáří může objasnit stavebně historický průzkum. Původně hospodářská a správní budova, po r. 1782 lesní úřad panství, dále šenk, byty. Dnes je objekt prázdný, bez využití, probíhá rekonstrukce. Jsou poškozeny podlahy, omítky, dožilé výplně otvorů. Pro další využití nutná celková renovace. Připojená zahrada je vymezená budovou správy, na ni navazující částí jižního zahradního pavilonu. Pokračuje ohradní zeď oddělující velkou klášterní zahradu a uzavírá úsek ohradní zdi areálu kláštera. Vstup na západě branou z veřejné komunikace. Podle veduty z roku 1734, kde je zachycena renesanční, resp. raně barokní podoba kláštera, je v tomto prostoru vinice. Po zrušení kláštera koncem 18. století a zřízením lesního úřadu ve správním domě byla plocha zahrady oddělena. Na mapě stabilního katastru z roku 1838 jsou zachyceny hospodářské stavby a dvůr při bráně, v JZ rohu stavbička pavilonu, dnes prakticky zaniklého. Plán z roku 1865 navrhuje síť zahradních cest, rozvody vody k bazénkům, ty jsou zčásti zachované a studnu napojenou do "vápenného rybníka" (Kalk Teich). Dnes jsou na zahradě staré ovocné stromy. Ohradní zeď zahrady při správní budově je kamenná, s cihelnými dozdívkami, s branou do zahrady, od brány jižním směrem zazděný kamenný portálek vstupu. Brána je zaklenutá půlkruhovým obloukem, v částečném portálu, který tvoří jen kamenné stojky a pásky v úrovni paty zaklenutí. Lem zaklenutí se nedochoval. Pole s bránou převyšující okolní zeď rámují lisény, ve zbytcích s římsovou hlavicí, člení vodorovná římsa krytá taškou, nad ní trojúhelný, rozeklaný štít zakrytý taškami. Klenák pokračuje ve formě polosloupku nad římsou a s vybranými obloučky po stranách tvoří vrchol štítu. Vrata novodobá, dřevěná. Brána je zakreslena na plánu z roku 1734. Detaily byly takřka setřeny, vyžaduje obnovu.

V roce1674 se opravovaly hospodářské budovy a upravovaly zahrady. Na zahradě a ve svahu pod kancelářskou budovou se zvětšila zejména vinice.

 

 

Please reload

Featured Posts

8.6.2019 od 16:00 koncert Mammas & Mammas

May 28, 2019

1/3
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive